Modulové venkovní učebny

21.04.2022

Zkvalitnění výuky moderně, udržitelně a s 90% dotací? Jde to!

Přicházíme s unikátními venkovními učebnami, které slouží pro odborné vzdělávání dětí a zvyšování kapacit mateřských školek. Speciální modulové řešení nabízí využití pro všechny typy škol, od mateřských až po vysoké školy. Nabízíme velké možnosti variability díky výběru velikosti učeben (od dvoumodulových až po vícemodulové) a množství doplňkových prvků. Máte tak jedinečnou příležitost vytvořit inspirativní prostředí pro výuku v udržitelně koncipovaných učebnách za zlomek jejich skutečné ceny.

Nabízené učebny jsou určeny nejen pro venkovní prostory škol a školek. Vedle základní sestavy obsahující samotnou učebnu, interaktivní tabuli, osvětlení, projektor i mobiliář můžete rozšířit modulové učebny o individuální konfigurace, mezi které patří například vícemodulové učebny, zelená střecha, zelená vertikální stěna, solární panely nebo nádrž pro zachytávání dešťové vody.

Základní varianty, které nabízíme:

  • Dvoumodulová a vícemodulová celoroční zateplená učebna pro MŠ, ZŠ, SŠ a SŠ spojenou s VOŠ a zájmové vzdělávání
  • Dvoumodulová a vícemodulová sezónní učebna pro ZŠ, SŠ a SŠ spojenou s VOŠ a zájmové vzdělávání

Nabízíme vám:

  • Bezplatnou konzultaci
  • Originální a jedinečné řešení pro zkvalitnění výuky
  • Vyhotovení od projektu až samotnou stavbu včetně vybavenosti modulů
  • Zajištění financování prostřednictvím dotací IROP – zlepšení vzdělávací infrastruktury

Dvoumodulové sezónní venkovní učebny

Větší řešení pro odborné učebny určené pro celou třídu (kapacita až 17 osob). Díky většímu prostoru lze využít učebnu pro více oborů a zároveň díky doplňkovým prvkům můžeme přizpůsobit učebnu pro dané obory. Pro energetickou úsporu lze využít místo zelené střechy například i solární moduly, které mohou sloužit jako výukový model, a přitom zároveň vytvořit energeticky nezávislou učebnu – ostrovní systém.

Sezónní venkovní učebna není zateplená a slouží pouze pro odborné výukové účely, nikoli pro zvýšení kapacity tříd nebo škol.

Pro bezplatnou konzultaci a více informací nás neváhejte kontaktovat!

Dvoumodulové celoroční venkovní učebny

Celoroční řešení, které jsme navrhli hlavně za účelem zvyšování kapacit pro mateřské školky a zřizování dětských skupin, kde je kladen vysoký důraz na kvalitu a podmínky v provozování takové učebny. Pro energetickou úsporu lze využít místo zelené střechy například i solární moduly, které mohou sloužit jako výukový model a přitom zároveň vytvořit energeticky nezávislou učebnu – ostrovní systém.

Celoroční venkovní učebna je vlastnostmi velice podobná k samostatně stojící budově určené k bydlení s tím spojené i potřebné dokumenty pro samotnou výstavbu.

Pro bezplatnou konzultaci a více informací nás neváhejte kontaktovat!

Dotace z IROP – Venkovní učebny pro ZŠ, SŠ, SŠ spojených s VOŠ a zájmové vzdělávání

Na sezónní i celoroční venkovní odborné učebny vám zajistíme dotaci až 90 %. Financování z této výzvy je určeno především pro zlepšení vzdělávací infrastruktury. Mezi hlavní aktivitu projektu spadá vybudování a modernizace odborných učeben pro ZŠ, SŠ, SŠ spojených s VOŠ včetně venkovní učebny se zaměřením na výuku přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků nebo digitálních technologií.  Dále lze dotačně podpořit i vybudování výukových prostor pro zájmové vzdělávání včetně prostor pro školní kluby, úpravu školní zahrady, zajištění konektivity či bezbariérovosti školy aj.

Pro bezplatnou konzultaci ohledně financování dotací z EU nás kontaktujte.

Dotace z IROP – Navyšování kapacit MŠ

Na navýšení kapacity MŠ vám zajistíme dotaci až 90 %. Cílem výzvy je zvyšování kvality předškolního vzdělávání díky přístavbě naší venkovní modulové učebny s celoročním využitím. Mezi hlavní aktivitu projektu spadá přístavba mateřské školky s navýšením kapacity alespoň o 20 míst nebo rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela fungovat na základě výjimky krajské hygienické stanice.

Pro bezplatnou konzultaci ohledně financování dotací z EU nás kontaktujte.